Cégkapu

Cégkapu

Ügy indítása

A gazdálkodó szervezetek számára 2018. január elsejétől kötelező a Cégkapu használata.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és az azon történő fogadást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. A 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezeteknek a hivatalos elérhetőségüket be kell, hogy jelentsék jogkövetkezmény nélkül 2017. év végéig a szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásba vagy a Rendelkezési Nyilvántartásba, melynek előfeltétele a Cégkapu szolgáltatásra történő regisztráció.

A Cégkapu megkönnyíti a szervezetek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti kapcsolatfelvételt, hiszen minden kézbesítésre szánt küldemény a gazdálkodó szervezet által igényelt, biztonságos, hiteles tárhelyre érkezik.

A gazdálkodó szervezetek egy Cégkapuval rendelkezhetnek. A Cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy vagy az általa regisztrált, a gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak.

A cégkapu-regisztrációt végző személy a Cégkapuhoz egy fő cégkapu-megbízottat regisztrálhat. A gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek - azaz a cégkapu-ügyintézők - regisztrációját a cégkapu-megbízott végzi. A cégkapu-megbízott személyét a későbbiekben a Rendelkezési Nyilvántartásban lehet módosítani.

A gazdálkodó szervezet regisztrációját online módon, űrlapkitöltéssel, valamint a közeljövőben személyesen is lehet kezdeményezni a kormányablakokban. A Cégkapu-regisztrációra vonatkozó bejelentést 2017. év végéig lehet teljesíteni jogkövetkezmény nélkül.

  • A Cégkapu online, vagyis teljesen automatikus regisztrációját csak a cégnyilvántartásban szereplő cég esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy maga a cégképviselő saját nevében végezze el a regisztrációt.
  • Mind a regisztrációt végző személynek, mind a cégkapu-megbízottnak rendelkeznie kell az állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatáshoz kötődő alábbi regisztrációk valamelyikével:

     - Ügyfélkapu,
     - Részleges kódú telefonos azonosítás.

  • Az űrlapos regisztrációt azok a nem természetes személyek vehetik igénybe, akik közhiteles nyilvántartásban nem szerepelnek, továbbá azok, akiknél a választott cégforma "egyéb cégforma", vagy nem maga a cégképviselő végzi a regisztrációt, vagy együttes cégképviselet esetén a regisztrációt nem csak a saját nevében szeretné elvégezni, hanem a cégképviselő-társa helyett is. Az űrlap kitöltése szintén online módon történik, azonban a sikeresen beküldött űrlapot ügyintéző ellenőrzi és dolgozza fel manuálisan a Cégkapu ügyintézői oldali alkalmazásában.

Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, mely a cégkapu-regisztrációval érintett gazdálkodó szervezet képviseleti jogosultságainak ellenőrzéséhez szükséges.

Figyelem!

  • Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során Cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el.
  • Egyéni vállalkozó az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a Rendelkezési Nyilvántartásba. Ennek értelmében az egyéni vállalkozók nem jogosultak Cégkaput regisztrálni!

taxonomia

Vállalkozás