Budapest XIII. - Vásár, piac, helyi termelői piac, bevásárlóközpont üzemeltetése

A piac és vásár üzemeltetése kizárólag üzemeltetési engedély birtokában folytatható. A bevásárlóközpont, valamint a helyi termelői piac a bejelentést követően folytatható. A bejelentést, illetve az engedély iránti kérelmet a vásár/piac/bevásárlóközpont/helyi termelői piac fekvése szerinti illetékes jegyzőnél kell benyújtani.

Kulcsszavak: vásár, piac, helyi termelői piac, bevásárlóközpont üzemeltetése

A vásár/piac/bevásárlóközpont/helyi termelői piac fenntartói

A vásár/piac fenntartójának formanyomtatványon üzemeltetési engedély iránti kérelmet kell benyújtani. A bevásárlóközpont/helyi termelői piac fenntartójának formanyomtatványon be kell jelenteni a tevékenység folytatását.

 

Csatolandó mellékletek vásár/piac üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén:

·      a terület használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat

·      haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

·      közös tulajdonban álló terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

·      méretarányos helyszínrajz

·      biztonsági terv

·      vásár, illetve piac működési rendjéről szóló dokumentum

 

Csatolandó mellékletek bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése esetén:

·      a terület használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat

·      haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

·      közös tulajdonban álló terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

·      biztonsági terv (300 főnél nagyobb befogadó képességű bevásárlóközpont esetében)

 

Csatolandó mellékletek helyi termelői piac üzemeltetésének bejelentése esetén:

·      a terület használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat

·      haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

·      közös tulajdonban álló terület esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

·      helyszínrajz

·      piac házirendje / működési rendje

A jegyző a tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását, és pénzbírságot szab ki.

A tevékenység megkezdését megelőzően kell kérelmezni a vásár/piac üzemeltetési engedély kiadását.

A tevékenység megkezdését megelőzően kell bejelenteni a bevásárlóközpont/helyi termelői piac üzemeltetését.

Az adatváltozást, illetve a tevékenység megszűnését a fenntartó haladéktalanul köteles bejelenteni.

Kérelem vásár, piac üzemeltetéséhez

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2012/04/kerelem_vasar__piac_uzemeltetesere.doc

Bejelentés helyi termelői piac üzemeltetéséről

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2012/04/helyi_termeloi_piac_bejelentes_nyomtatvany.doc

Bejelentés bevásárlóközpont üzemeltetéséről

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2015/01/bejelentes_bevasarlokozpont_uzemelteteserol.doc

illetékmentes

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. törvény

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet

Budapest 13. ker. Település