E-Önkormányzati Portálon az adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével lehetőség van a nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

">

Nagykanizsa - Adategyeztetés önkormányzati adóügyben

Az E-Önkormányzati Portálon az adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével lehetőség van a nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

Kulcsszavak: adóügy adategyeztetés

Az adózó vagy képviselője, vagy állandó meghatalmazottja.

Az E-Önkormányzat Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek. Az online ügyintézéshez a felhasználónak rendelkeznie kell elektronikus azonosításra alkalmas azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel). Az E-önkormányzat portállal kapcsolatos részletes tájékoztatót az https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato oldalon olvashat.

Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:

Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:

A https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalon pl. az adószámla sikertelen lekérdezés esetén, amennyiben a hibaüzenet jelenik meg, célszerű az önkormányzatnál adategyeztetést kezdeményezni az adóügyi űrlapok között található „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben” űrlap online beküldésével. Lehetőség van a nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetésére, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetésére.

Ügyfélkapus regisztrációval - KAÜ azonostást követően – az irat elektronikusan nyújtandó be az E-Önkormányzati Portálon keresztül a gazdálkodó szervezetek részéről (ide tartozik az a magánszemély egyéni vállalkozó is, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (EVNY) szerepel). Az elektronikus ügyintézésre az ASP-ADO-EGY jelű „Adategyeztetés önkormányzati adóügyben" iForm típusú űrlap szolgál.

Papíralapon a nyomtatványt az Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózók nyújthatják be:

az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, de az SZJA törvény alapján egyéni vállalkozónak minősülő személy (közjegyző, egyéni ügyvéd, szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvos).

Adategyeztetés önkormányzati adóügyben című űrlap.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal Adóügyi Csoport

Zala Megyei Kormányhivatal, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10.

Az eljárásban nincs helye jogorvoslatnak.

Nagykanizsa Település