FŐTÁV Távhőszolgáltatási Divízió - Telefonszám módosítása

Ezen a felületen lehetősége van a számlán szereplő díjfizető korábban megadott vezetékes-, vagy mobiltelefonszámát módosítani.

Kulcsszavak: díjfizető, adatváltozás, elérhetőség, BKM, FŐTÁV, Távhőszolgáltatási Divízió, Távhő

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. távhőszámlán szereplő díjfizetője.

1. A megjelenő oldalon, az Elérhetőségi adatok blokkban áll módjában a vezetékes vagy mobil telefonszámot módosítani.  
2. Kérjük, kötőjelek, szóközök nélkül, folytatólagosan szíveskedjen megadni az új telefonszámot úgy, hogy átírja a korábban megadott, a blokkban megjelenő telefonszámot.
3. Végül az oldal alján szíveskedjen megnyomni a Módosított adatok mentése gombot

Ezen a csatornán (E-ügyintézés) kezdeményezett telefonszám módosítás azonnal átvezetésre kerül a FŐTÁV Nonprofit Zrt. nyilvántartásában.

FŐTÁV Nonprofit Zrt. - Ügyfélszolgálati főosztály

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak, amelyek elérhetőségei a következő linken találhatóak.

honlapunkon megtekintheti üzletszabályzatunkat és a távhőszolgáltatással kapcsolatos jogszabályokat.

BKM Nonprofit Zrt.