Cegléd - Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben

Kulcsszavak: Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben, Cegléd

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a
határozat megváltoztatását.

A keresetlevél nyomtatványt a fél tölti ki. Fő szabály, hogy a keresetlevelet az eljáró jegyzőhöz kell benyújtani, de a Pp. lehetővé teszi a keresetlevelet benyújtó fél számára a kereseti kérelem bíróságon történő közvetlen előterjesztését is.

A jegyző az eljárás teljes iratanyagát a keresetlevéllel együtt, nyolc napon belül terjeszti elő az illetékes bíróságnak elektronikusan ÁNYK-s (P26 számú) nyomtatványon.

A közigazgatási hatósághoz (jegyző/önkormányzat) benyújtott elektronikus dokumentumok csak akkor tekinthetőek szabályszerűen előterjesztettnek (joghatályosnak), ha azokat megfelelően hitelesítették.

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "keresetlevél" lehetőséget.

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Cegléd Település