Jogi segítői névjegyzék - szerződés megszüntetése

A jogi segítő a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján peren kívüli jogi szolgáltatást nyújt, illetve pártfogó ügyvédként jár el. A jogi segítői tevékenység végzésére a jogi segítő a szolgáltatási szerződés jogi segítségnyújtó szolgálattal történő megkötésével válik jogosulttá. A jogi segítők nyilvántartását a jogi segítő névjegyzék tartalmazza.

Ezen a felületen a szolgáltatási szerződés felmondását lehet kezdeményezni.

Kulcsszavak: jsnj, jogi segítői névjegyzék, jogi, segítői, névjegyzék, szerződés megszüntetése, szerződés, megszüntetés

Ezen a felületen a szolgáltatási szerződés felmondását lehet kezdeményezni.

A Jst. 71. § (4) bekezdése alapján a jogi segítők két esetben mondhatja fel a szolgáltatási szerződést.

  1. Amennyiben a jogi segítő – az ezt alátámasztó dokumentum feltöltésével – igazolja, hogy a névjegyzékbe vétel feltételei megszűntek (pl. szünetel az ügyvédi tevékenysége, vagy kamarai tagsága).
  2. Amennyiben a névjegyzékbe felvett ügyvéd – az általa írt nyilatkozat feltöltésével – igazolja, hogy a szolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése egyéb ügyvédi tevékenységének végzését lehetetlenné teszi.

INFO