ÉRV ZRt - Csekk igénylése

Az űrlapon a felhasználó postai csekk igénylését kezdeményezheti. 

Kulcsszavak: csekk, készpénzátutalási megbízás

Felhasználó. 

Kérjük, postai csekk igénylésekor adja meg 

Lehetősége van egy, vagy a teljes egyenlegére vonatkozó csekk igénylésére. Amennyiben nem jelöli meg, hogy mely számlára kéri a csekket, úgy a folyószámlán nyilvántartott teljes összegre vonatkozóan készítjük el a készpénzátutalási megbízást,

Szolgáltató: beérkezéstől számított 30 napon belül

Az ügyintézés díjmentes.

ÉRV ZRt ügyfélszolgálat

A felhasználó lakhelye, vagy az ÉRV ZRt székhelye szerint illetékes Békéltető Testület, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Hatósága, továbbá a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A jogorvoslati helyek elérhetőségeit az Üzletszabályzatunk 13. számú melléklete tartalmazza.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében nem veszi igénybe a Békéltető Testület eljárás lehetőségét.  

Az adott űrlaphoz kapcsolódó nyomtatványok köre. 

Társaságokkal egyeztetni szükséges, hogy a benyújtandó dokumentumokon felül van-e benyújtandó nyomtatvány. 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes szolgáltatói számlaképről

58/2013 (II.27.) Kormányrendelet a közműves ivóvíz-ellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

ÉRV ZRT