Békéscsaba – szociális célú tüzelő biztosításához kapcsolódó települési támogatás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) a szociális támogatási rendszerek megalkotáskor alapvető koncepciója a békéscsabai lakosság szociális biztonságának biztosítása, a sérülékeny társadalmi csoportok támogatására, a jogalkalmazás során megjelenő lakossági szükségletekre történő rugalmas, gyors és hatékony reagálás.

Kulcsszavak: szociális, tüzelő, támogatás

A támogatás iránti kérelmet a kérelmező jogosult benyújtani.

A szociális célú tüzelő biztosításához kapcsolódó települési támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani.

A szociális célú tüzelő biztosításához kapcsolódó települési támogatás iránti kérelem eseti támogatás, amelyet fűtési időszakonként legfeljebb két alkalommal lehet benyújtani.  A támogatás iránti kérelmet beérkezését követő 21 napon belül kell elbírálni.

A kérelem benyújtásakor szükséges okmányok:

- a kérelmező személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele, vezetői engedélye), lakcímnyilvántartó- kártyája és TAJ- kártyája,

- amennyiben valaki akadályoztatása esetén ügyét személyesen intézni nem tudja, meghatalmazás, illetve gondnok kirendelő határozat és a meghatalmazó, valamint a meghatalmazott személyi azonosításra alkalmas dokumentumai (lásd fent).

 

A kérelemhez csatolni kell valamennyi jövedelemmel rendelkező családtag jövedelméről szóló igazolást az alábbiak szerint:

- a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét,

- a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, (vállalkozók, őstermelők esetén a NAV által kiadott jövedelemigazolást, illetve a tárgyévről szóló nyilatkozatot),

- álláskereső esetén az állami foglalkoztatási szerv igazolását,

-   CSED, GYED, GYES, GYET, családi pótlék összegéről szóló hatósági bizonyítványt,

- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által biztosított ellátások (nyugdíj, árvasági járadék stb.) esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott, az ellátás összegéről szóló éves igazolást, és a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét vagy folyószámla-kivonatról másolatot.

-16 év feletti nappali tagozatos tanuló esetében iskolalátogatási igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást,

- gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a válásról, gyermekelhelyezésről szóló, bírósági végzést, vagy a gyámhivatali jegyzőkönyv másolatát illetve a gyermektartásdíjról szóló igazolást, nyilatkozatot.

 

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztály információs irodájában (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. fsz.10.) lehet beszerezni a fent felsorolt időpontokban, vagy letölthető a https://bekescsaba.hu oldalról

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a szociális célú tüzelő biztosításához kapcsolódó települési támogatás iránti kérelem elsőfokú hatásköreinek gyakorlását Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta át.

A Polgármester döntése ellen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település