Gyömrő - Meghatalmazás önkormányzati adóügyben

Az önkormányzati adóhatósági ügyek képviselő útján történő intézéséhez meghatalmazás szükséges. A meghatalmazás lehet eseti vagy állandó, szólhat önálló- vagy együttes képviseletre, illetve vonatkozhat valamennyi eljárásra (teljes körű) vagy csak meghatározott cselekményekre.

Kulcsszavak: képviselő, meghatalmazás

Magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek

A meghatalmazó az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon meghatalmazza az általa megjelölt személyt az önkormányzati adóügyekben történő eljárásra/képviseletre.

 

Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben - formanyomtatvány, mely az önkormányzati portálon (ohp.asp.lgov.hu), valamint a gyomro.hu önkormányzati oldalon megtalálható. A dokumentum benyújtható elektronikus úton, papír alapon személyesen vagy postai úton.

Gyömrő Város Önkormányzata

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló  465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Gyömrő Település