SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Kereskedelmi és kulturális célú közterület-használat – Közterület-használati kérelem

Kereskedelmi tevékenységgel összefüggő, valamint kereskedelmi, és kulturális célú közterület-használat engedélyezése.

Kulcsszavak: KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM

A közterület használója.

Közterület-használati kérelem benyújtása.               

Engedély nélküli közterület-használat esetén közigazgatási szankció alkalmazása.

Az ügyintézési határidő 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Közterület-használati kérelem.

A kérelemhez csatolni szükséges:

Az eljárás illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

 

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

A közterület használata közterület-használati szerződés vagy bejelentés igazolás alapján, a közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, a szerződésben előírt közterület-használati díj megfizetését követően történhet. A közterület-használati kérelem benyújtása a használat megkezdésére nem jogosít.

Közterület-használati kérelem

2/2011. (I.31.) sz. önkormányzati rendelet a közterület használatának szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Szombathely Település