Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem

A harmadik országokba történő export esetén az árut, mielőtt elhagyná a Közösség vámterületét, minőségellenőrzésnek kell alávetni, amely során ellenőrizni kell, hogy az áru megfelel-e a vonatkozó szabványnak.

Kulcsszavak: Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem

Az áru birtokosa, vagy az áru birtokosának megbízottja

A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnál intézhető

Az ellenőr köteles a vizsgálatot a helyszínen a berakodást és a szállítást nem akadályozó időpontban elvégezni. A vizsgálati igények torlódása esetén az ellenőr határozza meg a vizsgálatok sorrendjét és időpontját. Az ellenőr akadályoztatása esetén gondoskodik helyettesítéséről.

Vizsgálati igény bejelentő űrlap (82/2004 (V. 11.) FVM rendelet 3. melléklet)

A vizsgálat díja megkezdett 10 tonnánként 4 300 Ft, munkaszüneti napokon 5 300 Ft.

EKEIDR2