Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításának engedélyezése iránti kérelem

A kérelem benyújtására abban az esetben van szükség, ha a vadászatra jogosult Natura 2000 gyepterületen kíván vadgazdálkodási létesítményt, berendezést elhelyezni, üzemeltetni. A Natura 2000 gyepterületekre kihelyezendő berendezések létesítésére a vadászati hatóság ad engedélyt, azonban a kihelyezés előtt az érintett földterület használójának a hozzájárulása is szükséges. 

Kulcsszavak: natura 2000, gyepterület, vadgazdálkodás, létesítmények, berendezések, kialakítás, engedélyezés, kérelem

A területi vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult, illetve annak meghatalmazottja.

Az alábbi adatok megadása szükséges:

vadászterület kódszáma, vadászterület megnevezése, a Natura 2000 gyepterület helyrajzi száma, vadgazdálkodási létesítmény/berendezés megnevezése, elhelyezni kívánt vadgazdálkodási létesítmény/berendezés mennyisége, és tervezett elhelyezésének pontos meghatározása (vázrajz).

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Kérelem, igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum, meghatalmazottként történő eljárás esetén az azt alátámasztó dokumentum, az érintett földterület használójának hozzájárulása, a létesítmény/berendezés területen történő pontos elhelyezéséről készített vázrajz.

Igazgatási szolgáltatási díj 10 000-Ft.  Az eljárási díj megfizetésének módja készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) vagy (elektronikus ügyintézés esetében kizárólag) átutalási megbízás. 

Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti Járási Hivatala (Csongrád megye esetében a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal jár el az adott ügyben).

Van lehetőség fellebbezés benyújtására. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet megtenni. A fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal részére kell címezni, de az elsőfokú eljárást lefolytató Megyei Kormányhivatal megyeszékhely szerinti Járási Hivatalához kell benyújtani.  A fellebbezés díja az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 30%-a. (3000 Ft).

Minden Natura 2000 területen a vadászati hatóság engedélyezi a vadgazdálkodási berendezések kialakítását? - Nem, a területi vadászati hatóság hatásköre kizárólag a Natura 2000 gyepterületekre terjed ki. A földtulajdonos hozzájárulása szükséges a vadgazdálkodási berendezés elhelyezéséhez? - Nem, a földterület használójának hozzájárulása szükséges a létesítmény elhelyezéséhez.

EKEIDR2