Budapest 04. ker. - Birtokvédelmi határozat végrehajtása

A birtokvédelem kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik.

Ha a bíróság a határozat megváltoztatása iránt indított birtokvédelmi perben a keresetet elutasítja, a határozat végrehajtásáról - a hasznok, károk és költségek kivételével - a jegyző gondoskodik

Kulcsszavak: végrehajtás, nem teljesít, jogosult

A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a kötelezettnek 3 napon belül végre kell hajtani.

Amennyiben a kötelezett a döntésben foglaltaknak önként nem tesz eleget a panaszos kérheti a határozat végrehajtását.

A végrehajtás elévülési ideje 3 év.

Elektronikus benyújtás esetén az alábbi adatok megadása kötelező:

1. természetes személynek:

2. Jogi személy és jogi képviselet:

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője

A végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat elbírálására a Budapest Főváros Kormányhivatala jogosult.

A végrehajtási eljárásban a jegyző a saját határozatának kikényszerítését az általános közigazgatási rendtartásról szóló eljárási törvény alapján végzi.

Budapest 04. ker. Település