Beiratkozás általános iskolába

Az óvodai ellátást követően, a tanköteles gyermeket a szülő vagy más törvényes képviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

Kulcsszavak: Általános iskolai beiratkozás, iskolaérettség, körzetes gyermek

Azon szülők vagy más törvényes képviselők, akiknek a magyar köznevelésben óvodai rendszerben regisztrált, oktatási azonosítóval rendelkező gyermekük van  - akik az adott év augusztus 31. napjáig betöltik hatodik életévüket -, adott iskolával készülnek tanulói jogviszonyt létesíteni.

Az általános iskolai beiratkozáskor (tárgyév április 1-30 között, a mindenkori Tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott időpontban) a szülő vagy más törvényes képviselő beíratja gyermekét a lakóhely szerint illetékes vagy a választott iskolába. A beiratkozás során az általános iskola által meghatározott dokumentumokat kell benyújtani.
Az elektronikus ügyintézést követően, az egyes intézményekbe történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Amennyiben nem íratja be a törvényes képviselő a tanköteles gyermeket az általános iskolába, akkor szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§).

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő vagy más törvényes képviselő a Tanév rendjéről szóló EMMI rendeletben meghatározott időpontban – április 1-je és április 30-a között –  köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az eljárás indítása díj- és illetékmentes.

Köznevelési intézmény (általános iskola)

A köznevelési intézmény tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatos döntése ellen a szülő vagy más törvényes képviselő eljárást indíthat a köznevelési intézmény fenntartójának címezve, mely kérelmet írásban kell benyújtani a döntés közlésétől - vagy a tudomásra jutástól - számított 15 napon belül. 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, és a köznevelési intézmények névhasználatáról

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

A mindenkori Tanév rendjéről szóló EMMI rendelet

KK