Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység - elmaradt előzetes vizsgálatot/környezeti hatásvizsgálatot/egységes környezethasználati engedélyezést pótló – működési engedélyezése iránti kérel

Ha az érdekelt nem kérelmezett a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  314/2005. Korm. rendelet) szerinti előzetes vizsgálatot, továbbá 314/2005. Korm. rendelet szerinti környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nélkül kezdett meg vagy folytat környezeti hatásvizsgálat vagy egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet

Kulcsszavak: Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység - elmaradt előzetes vizsgálatot/környezeti hatásvizsgálatot/egységes környezethasználati engedélyezést pótló – működési engedélyezése iránti kérel

Az a környezethasználó, illetőleg érdekelt akit/amelyet a környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció, környezetvédelmi működési engedély benyújtására kötelez.

környezethasználó: aki a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó, a 314/2005. Korm. rendelet 1–3. számú mellékletben meghatározott tevékenység, létesítmény, valamint azok jelentős módosítása, változtatása megvalósítását /.../ folytat.

érdekelt:

valamely – környezethasználattal, környezetveszélyeztető magatartással vagy környezetszennyezéssel járó – művelet, illetőleg technológia megkezdése, folytatása, felújítása, helyreállítása és felhagyása, továbbá az ezekhez szükséges építési és egyéb előkészítési munka végzője vagy amennyiben az nem ismert, annak az ingatlannak a tulajdonosa, amelyen a műveletet (technológiát) folytatták, vagy folytatják
 

105 nap

750000

EKEIDR2