Kecskemét - Bejelentés-köteles, valamint telepengedély-köteles ipari tevékenység megszüntetése

Ipari tevékenységekre vonatkozó kormányrendelet alapján az ipari tevékenység végzője a megszűnést követően haladéktalanul köteles a jegyzőnek bejelenteni, telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.  A telepet a jegyző ezt követően törli a nyilvántartásból.

Kulcsszavak: ipari tevékenység megszüntetése

Az ipari tevékenységet végző jogi személyek

Az ipari tevékenység megszüntetését  formanyomtatványon kell közölni az alábbi adatokkal:

Ügyintézési határidő 8 nap

Kitöltött kérelem nyomtatvány

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A bejelentést követően a jegyző törli a telepet a

nyilvántartásból, melyről értesíti a:

  • bejelentőt,
  • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályát,
  • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályát,
  • Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályát,

tevékenységtől függően:

  • Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltségét,  
  • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályát,
  • Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Hatósági Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályát, 
  • Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát, 

 

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kecskemét Település