Pécs – Házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentése

A házasulók és a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amiről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

A bejelentéssel együtt kérelmezni lehet a hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn túli házasságkötés, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezését. Házasság esetén kérelmezni lehet a 30 napos várakozási idő alóli felmentést.

Kulcsszavak: anyakönyvezés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat

Házasulandó, vagy élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó felek.

Az eljárás  megindításához bejelentést kell tenni.

A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről a házasságkötési szándék bejelentésének helye szerinti jegyző a kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül dönt.

Minden esetben szükséges:

az érintett személyek személyazonosításra alkalmas okmánya és amennyiben releváns más okiratok (állampolgárság, családi állapot és egyéb adatok igazolására szolgáló okiratok, okmányok, felmentések, igazolások), valamint ha azt jogszabály lehetővé teszi, az okirattal nem igazolt adatokra vonatkozóan tett személyes nyilatkozat.

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Anyakönyvvezetője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Fellebbezésnek nincs helye.

Pécs Település