NKVH: Kvótakiosztás - Térítésmentes kvótamennyiségek megállapítása beolvadásról, vagy kiválásról szóló jelentés alapján

Az EU ETS szabályai szerinti beolvadás, vagy kiválás esetének hatóság felé történő bejelentése térítésmentes kvótamennyiség meghatározása céljából.

Kulcsszavak: klímavédelem, Nemzeti Klímavédelmi Hatóság, adatszolgáltatás, kvótakiosztás, beolvadás, kiválás

Azon gazdálkodó szervezetek (üzemeltetők), akik az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 1. mellékletében meghatározott tevékenységet folytatják.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe.

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Amennyiben gazdálkodó szervezet képviselőjeként jár el, az elektronikus kérelem kitöltésekor ki kell jelölnie a következő opciót: CÉGKAPUBÓL KÜLDVE SZERETNÉK E-PAPÍRT BENYÚJTANI.

Ha az üzemeltető a hatóság által előírt, a vonatkozó hazai és európai uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, a hatóság az üzemeltetőt 50 000-től 500 000 forintig terjedő egyszeri bírság megfizetésére kötelezheti a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény alkalmazásával. (410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (4) )

A beolvadást és a kiválást az erre tekintettel kiadott kibocsátási engedély véglegessé válásától számított 45 napon belül az érintett létesítmények vonatkozásában kell bejelenteni a hatóságnak.

A beolvadás, vagy kiválás eredményeként létrejött létesítmény(ek)re vonatkozóan hitelesített Nemzeti Végrehajtási Intézkedés (NIMs) az adott rész kereskedési időszakot illetően (2021-2025, vagy 2026-2030). Ha a beolvadás vagy kiválás előtt a létesítmények új belépők voltak, akkor az új belépő kérelmek bejelentésére szolgáló sablon hitelesített adatokkal. Továbbá, mindkét esetben nyomonkövetési módszertani terv (MMP) és hitelesítésről szóló jelentés is szükséges.

A kérelem elbírálására vonatkozó eljárás igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettséggel jár 2021. január 30. napjától (ld. 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet).

Az igazgatási szolgáltatási díjat az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett ITM igazgatás 10032000-00290713-00000000 számú fizetési számlájára kell átutalni, összege: 220.000 forint.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

GD10 útmutató dokumentum a beolvadás és kiválás szabályairól

NKVH