Halgazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem

A halgazdálkodásra jogosult köteles 5 évre szóló halgazdálkodási tervet készíteni minden olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre, amelyre nézve területi jegyet ad ki, vagy amelyen haltermelést végez. A halgazdálkodási tervet a halgazdálkodási hatóság hagyja jóvá. Ha a halgazdálkodási terv jóváhagyását követően a halállomány vagy a hal élőhelyének állapotában bekövetkezett változás miatt a halgazdálkodási terv módosítása szükséges, a halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásra jogosult által benyújtott módosítást jóváhagyja vagy a halgazdálkodási tervet hivatalból módosítja. 

Kulcsszavak: Halgazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem

A kérelmet az a halgazdálkodásra jogosult természetes vagy jogi személy terjesztheti elő, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti. A jogosultat törvényes képviselője vagy meghatalmazottja képviselheti. 

A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület azonosító adatai, a halgazdálkodásra jogosult neve, lakcíme vagy székhelye; a vízterületen tervezett halgazdálkodás és más, halgazdálkodással összefüggő hasznosítási célok; az alkalmazható horgászati, halászati eszközök és módszerek megjelölése; az évenkénti haltelepítés mennyiségére vonatkozó adatok halfaj és korosztály szerinti megosztásban; a víz minőségének és a halállományok védelmét célzó intézkedések, beleértve a hal etetését vagy takarmányozását is; a halgazdálkodás érdekében a vízi növényzet és a víziállat-állomány fenntartására tervezett intézkedések, valamint a halgazdálkodási kíméleti területek kijelölésére tervezett intézkedések; az invazív, nem őshonos halfajok visszaszorítására vonatkozó intézkedési terv; a halállomány őrzésének módja, a halászati őrök és a társadalmi halőrök kötelezőn felül vállalt minimális létszáma; a területi jegyek típusainak és tervezett mennyiségeinek meghatározása

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap

2000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, 12.000 Ft szakhatósági díj, 12.000 Ft szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos eljárás díja

EKEIDR2