345/2014. (XII.23.) számú Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

">

MISKOLC – Lakcím adatjavítás

Amennyiben a polgár a nyilvántartásban tárolt lakcímadataiban eltérést tapasztal, kezdeményezheti annak kijavítását.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) számú Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

Kulcsszavak: MISKOLC – Lakcím adatjavítás

A jegyző a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 28/A. §-a alapján vezetett címnyilvántartás alapján az illetékességi területén lévő ingatlanok vonatkozásában jár el. A kijavítás alapját okirattal kell igazolni.

Kérelem benyújtása e-papír szolgáltatáson keresztül.

Azonnal, teljes eljárás lefolytatása esetén 60 nap.

A bejelentést az e-Papír szolgáltatás igénybevételével lehet benyújtani ügyfélkapun keresztül. Kérjük először a Címzettnél Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát szíveskedjen kiválasztani.

Témacsoportnál Önkormányzati igazgatás, Ügytípusnál Címnyilvántartási ügyek kategóriát kérjük kiválasztani.

Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Lakosságszolgálati Főosztály

Hatósági Osztály

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Telefon: (+36) 46/512-800, (+36) 46/512-700

Hivatalai kapu rövid neve: MMJVONK

KRID azonosító: 352554780

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Szükséges okiratok:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

146/1993.(X.26.) Kormányrendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet

Miskolc Település