Országos szaktanácsadói névjegyzék

Az országos szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos tudnivalók.

Kulcsszavak: szaktanácsadó; országos névjegyzék

A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) bekezdése, valamint az Nkt. 61. § (4d) bekezdése alapján a szaktanácsadói névjegyzékbe a kérelmező akkor vehető nyilvántartásba, ha büntetlen előéletű, nem áll a szaktanácsadói tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, a jogszabályban meghatározott képesítési feltételeknek megfelel, köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot vagy nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus-munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot szerzett. A Rendelet 27. § (2) bekezdése alapján a szaktanácsadói névjegyzékre az is kérheti felvételét, aki a választott szakterület országosan vagy nemzetközileg elismert képviselője, s ezt a jogszabályban előírtaknak megfelelően igazolni tudja.
 

Kérelmet postai úton az Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztályhoz (1363 Budapest, Pf. 19) vagy elektronikus úton a https://www.kir.hu/SzakertoiVizsgaztatoiNevjegyzek/Szakerto/NevjegyzekSelector.aspx felületen keresztül lehet benyújtani.

A kérelem benyújtása folyamatos.
A határidő tekintetében a 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

A kérelem benyújtásának kötelező mellékletei:

A kérelem esetében 3000 Ft illeték megfizetése szükséges.
Az illetéket az illetékbélyeg adatlapra való felragasztásával vagy az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással lehet leróni.

Oktatási Hivatal

Jogorvoslattal élni az Emberi Erőforrások Minisztériumának címzett, az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelem formájában lehet.

Az üggyel kapcsolatos további tájékoztatás elérhető a https://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szaktanacsadoi_nevjegyzek oldalon.

Az ügyhöz kapcsolódó nyomtatványok elérhetőek a https://www.oktatas.hu/kozneveles/nevjegyzekek/szaktanacsadoi_nevjegyzek oldalon.

2011. évi CXC. törvény
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet
2016. évi CL. törvény
 

OH