FCSM - Locsolási kedvezmény kérelem a 10 %-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez

Locsolási kedvezménykérelem a 10 %-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez.

Kulcsszavak: LKK

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ügyfelei és leendő ügyfelei.

Lakossági felhasználóinknak lehetőségük van locsolási kedvezmény igénybevételére. Ennek mértéke az elhasznált vízmennyiség után fizetendő szennyvízelvezetési díj 10%-a. A 10%-os kedvezmény, az igénylést követően, minden év május 1-jétől szeptember 30-áig, automatikusan elszámolásra kerül.

Feltételei:  az igénylő főmérős felhasználónak minősül,  rendelkezik írásos, mindkét fél által aláírt közszolgáltatási szerződéssel,  az ingatlanon nincs locsolási vízmérő felszerelve,  ingatlan területe nem haladja meg a 2000 négyzetmétert és a rajta lévő házikert árutermelést még részben sem szolgál.

A feltételek maradéktalan teljesülése esetén, a felhasználó a kedvezményt  locsolási időszakban, a hozzájárulás kiadásának napjától,  nem locsolási időszakban, a locsolási időszak kezdő napjától kapja meg.
Felhasználóváltozás esetén a locsolási kedvezményt újra kell igényelni.

A kérelem benyújtható személyesen a Központi irodában, illetve postai úton vagy elektronikusan és az e-ügyintézés keretében is.

http://fcsm.hu/media/files/FCSMZRT_lkk.jar

Az eljárás illetékmentes.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 28.) Korm. rendelet

4/1995.(II.13.) Főv.Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről

FCSM ZRT.