Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelője által jogellenesen kihelyezett plakátok miatt kezdeményezett településképi hatósági eljárással kapcsolatos ügyek

Amennyiben a közterület-felügyelő által, jogellenesen kihelyezett plakátok miatt kezdeményezett településképi hatósági eljárásban nyilatkozatot kíván tenni vagy folyamatban lévő ügyben tájékoztatást kér, kérjük, hogy ezt az űrlapot szíveskedjen kitölteni.

Kulcsszavak: Telepüésképi Hatósági Eljárás

Akinek jogát, jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti (természetes személyek és jogi személyek törvényes képviselői).

A Hatóság által kibocsátott tényállás tisztázására felhívó végzésben foglaltak szerint kell eljárni a megadott határidőn belül, ügyiratszámra hivatkozással.

A Hatóság által kibocsátott tényállás tisztázására felhívó végzésben foglaltak szerinti határidő, a végzés kézhezvételétől számított 5 nap. Amennyiben folyamatban lévő ügyben kér felvilágosítást, tájékoztatást, úgy azt az eljárás során bármikor megteheti. Településképi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő 60 nap.

A Hatóság által kibocsátott tényállás tisztázására felhívó végzésben meghatározottak, valamint tekintettel arra, hogy jelen űrlapot természetes személy saját nevében vagy meghatalmazottja útján, jogi személy törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján is benyújthatja, utóbbi esetekben meghatalmazás csatolása is kötelező.

A nyilatkozattétel, adatszolgáltatás nyújtása, felvilágosítás, tájékoztatáskérés illetékmentes.

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

A tényállás tisztázására felhívó végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

FÖRI