Békéscsaba – Csaba Baba életkezdési támogatás

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyik legfőbb célkitűzése a békéscsabai lakosság életminőségének javítása mellett, hogy egy vonzó élettér biztosításával a város népességmegtartó képességét erősítse. Az önkormányzat célja olyan biztonságos társadalmi környezet fenntartása, amelyben a család, mint a legalapvetőbb társadalmi közösség olyan értékek közvetítésére képes, amelyek a Békéscsabához való kötődés, az identitástudat kialakításában és az előremutató fejlődésben jelennek meg.

 

Kulcsszavak: Csaba Baba, életkezdési támogatás

A támogatás iránti kérelmet a szülő, gyám és az örökbefogadó szülő is jogosult benyújtani.

A Csaba Baba életkezdési támogatás iránti kérelmet az arra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál lehet benyújtani.

A támogatás iránti kérelem a polgármesteri hivatalba a gyermek születésétől számított 6 hónapon belül nyújtható be. Gyám és az örökbefogadó szülő esetén a kérelem a gyámságról és az örökbefogadásról szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül, de legfeljebb a gyermek 1 éves korának betöltéséig igényelhető az ellátás. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására irányuló eljárásban az eljárási határidő 21. nap

A kitöltött kérelem nyomtatványhoz csatolni kell:

a)      a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

b)      a szülő(k) és a gyermek lakcímkártyájának a másolatát,

c)      gyám esetén a gyámkirendelő határozat gyámhatóság által hitelesített példányát,

d)      örökbefogadó szülő esetén az örökbefogadás igazolására szolgáló okiratot,

e)      a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat a pénzbeli és a természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint,

f)       az életvitelszerű tartózkodás tényének igazolására a Védőnői Szolgálat által kiállított dokumentumot.

Az eljárás költség- és illetékmentes

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Csaba Baba életkezdési támogatással kapcsolatos elsőfokú hatásköreinek gyakorlását Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterére ruházta át.

A Polgármester döntése ellen Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűléséhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a népesség életminőségének javítása, a gyermekvállalási kedv növelése, a város népességmegtartó képessége, valamint a békéscsabai identitástudat erősítése céljából Csaba Baba életkezdési támogatást kíván nyújtani a békéscsabai újszülöttek részére

A nyomtatvány(oka)t ide kattintva tekintheti meg!

Békéscsaba Település