Hatósági nyilvántartásban szereplő nyugdíjbiztosítási adatokról igazolás kérése (NY_NYKIVONAT_01)

A nyugdíjbiztosítási szervek nyilvántartják a bejelentett jogviszonyokra vonatkozó adatokat, amelyekről a biztosított természetes személy vagy képviselője olyan kivonat kiállítását kérheti, amely felsorolás szerűen tartalmazza a jogviszonyok típusát, időtartamát, a foglalkoztató megnevezését, a bejelentett keresetet, stb. A kivonat nem tartalmazza a nyugdíjbiztosítási jogszerzés vagy a szolgálati idő összesítését vagy elismerését.

Kulcsszavak: jogviszony bejelentés, jogviszony igazolása, járulékfizetés, biztosítási jogviszony, társadalombiztosítási nyilvántartás, nyugdíjbiztosítási nyilvántartás, betekintési jog, igazolás, NY_NYKIVONAT_01

A biztosított, volt biztosított természetes személy, illetve törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Ki kell tölteni a kivonat kiállítására vonatkozó kérelemhez rendszeresített űrlapot, vagy nyomtatványt.

A személyesen, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány a „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

A kivonat kiadására irányuló eljárás ügyintézési ideje 15 nap.

Kérelem űrlap a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott adatokat tartalmazó kivonat kiállítása iránt űrlap, vagy nyomtatvány.

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

A nyilvántartott adatokat tartalmazó kivonat tartalmát vitatni nem lehet, az ellen jogorvoslati lehetőség nincs. Ha az érintett személy a kivonat tartalmával nem ért egyet, akkor a nyilvántartott adatok egyeztetése céljából hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárást vagy adategyeztetési eljárást kezdeményezhet. Ez utóbbi eljárásokban keresettel megtámadható döntés kerül kiadásra.

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be kérelmüket. Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

NYUFIG_ESZF