Belterületi, 1 ha alatti kivett művelési ágú telekadó mentességhez kapcsolódó mezőgazdasági művelés igazolása

Mezőgazdasági művelés igazolása, 1 ha alatti belterületi kivett művelési ágú telekre.

Kulcsszavak: hektár, telekadó mentesség, NAK, 1 ha alatti, belterületi,

A belterületi, 1 ha alatti kivett művelési ágú telekadó mentességhez kapcsolódó mezőgazdasági művelés igazolását az a telektulajdonos(ok) – természetes és nem természetes személy – kérheti a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarától (a továbbiakban: NAK), akinek a belterületi 1 ha alatti kivett művelési ágú területén mezőgazdasági művelés folyik. 

A telekadó megfizetése alól mentesül az ingatlan, ha teljes területe mezőgazdasági művelés alatt áll. 

A kérelmeket minden esetben a NAK a telek fekvése szerint illetékes megyei igazgatóságához kell benyújtani. 

Az igazolások igénylése tárgyévben június 9 - szeptember 30. között lehetséges. A tárgyév június 9. napja előtt, és a tárgyév szeptember 30. napját követően beérkezett kérelmeket a hatósági eljárások szabályai miatt a NAK-nak el kell utasítania

Az 1 ha alatti, belterületi kivett művelési ágú telek mezőgazdasági művelés igazolás kiadása iránti kérelem a NAK hatályos honlapján elérhető HATÓSÁGI ÜGYEK TELEKADÓ MENTESSÉGHEZ menüpontjában tölthető le. 

Az eljárás illetékköteles. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért helyrajzi számonként 3000 forint illetéket az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy banki átutalással kell megfizetni. 

Természetes személy és nem természetes személy esetén, a telek fekvése szerint illetékes Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Igazgatóságai.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara központja 

Az eljárásban ügyfél a belterületi, 1 ha alatti kivett művelési ágú telek tulajdonosa (i), mely terület mezőgazdasági művelés alatt áll.  

Az 1 ha alatti, belterületi kivett művelési ágú telek mezőgazdasági művelés igazolás kiadása iránti kérelmet postai úton vagy személyesen a telek fekvése szerint illetékes Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságához kell benyújtani.  

NAK Megyei Igazgatóságok elérhetősége 

  1. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény

  1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

  1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. 1997. évi CXLI. törvény  

  1. Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. 1990. évi XCIII. törvény 

  1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. 1996. évi LXXXV. törvény 

  1. A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelet 

  1. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 

  1. az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29) FVM rendelet. (XII. 29.) FVM rendelet 

  1. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

NAK KÖZPONT