INGATLAN TULAJDON FENNÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

A 1997. évi CXLI. törvény 70. § (1), (2) bekezdés e) pont szerint - A számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő lekérdezés során a természetes személyazonosító adatok, illetőleg a személyi azonosító alapján a tulajdonos valamennyi ingatlanának az ingatlan-nyilvántartásból megállapítsa vagy arról adatszolgáltatást teljesítse az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70/A. §-a alapján.

Kulcsszavak: ingatlan, tulajdon, hatósági bizonyítvány

Bármely természetes személy – állampolgárságtól függetlenül – jogosult Ingatlan tulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány iránti kérelmet előterjeszteni.

A természetes személy – állampolgárságtól függetlenül – jogosult Ingatlan tulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány iránti kérelmet terjeszt elő.

Elérhetőségek: http://lechnerkozpont.hu/oldal/kapcsolat

Postai kérelem:

A formanyomtatvány és a hozzá tartozó kitöltési útmutató a http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ - Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem természetes személyek számára - alatt érhető el. A kitöltött és aláírt kérelmet a következő címre kell feladni ajánlott küldeményként:

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. - Ingatlan-nyilvántartási és Geodézia Igazgatóság -
1592 Budapest, Pf. 585.

Személyesenhttp://www.foldhivatal.hu/content/view/68/105/

Az ügyfélfogadás helyszíne: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Ügyfélfogadási idő: munkanapokon: 8:30-tól 12:30 között Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. - Ingatlan-nyilvántartási és Geodézia Igazgatóság -

A kérelem elektronikus formában a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül is beküldhető.

Témacsoport: Ingatlantulajdonnal kapcsolatos ügyek
Ügytípus: Ingatlan tulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány
Címzettnek Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A hatósági bizonyítvány kiállítására az eljárásért fizetendő 3 000 forint (soron kívüli eljárás esetén további 10 000 forint) eljárási szolgáltatási díjnak a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. MÁK számlaszám: 10032000-00332921-00000062 számú "Lechner Nonprofit Kft. Földmérési és távérzékelési tevékenység bevételei" bevételek beszedése számlájára átutalását követően kerül sor.

Benyújtandó a kitöltött - Ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány kiállítása
 iránti kérelem természetes személyek számára - nyomtatvány. A kérelemhez csatolni szükséges a személyi igazolvány mindkét oldali, míg a lakcímet igazoló hatósági igazolvány mindkét oldali másolatát.

A díj mértéke 3 000 forint (a soron kívüli eljárás díja további 10 000 forint).

A hatósági bizonyítvány kiállításáért fizetendő díjat a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. MÁK számlaszám: 10032000-00332921-00000062 számú "Lechner Nonprofit Kft. Földmérési és távérzékelési tevékenység bevételei" bevételek beszedése számlájára átutalással kell teljesíteni.

Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. - Ingatlan-nyilvántartási és Geodézia Igazgatóság - 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 1592 Budapest, Pf. 585.

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php/magunkrol/kapcsolat

Miniszterelnökség Hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárság 1055 Budapest, Honvéd utca 11-13. Postai cím: 1357 Budapest, Pf. 6.

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg​

Az - Ingatlan tulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány - kitöltését segítő és nyomtatást támogató felület a http://www.foldhivatal.hu/ci/eurlap/ifszhbkiktszsz választásával érhető el.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70/A. §-a http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30824 , valamint a törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 112/A. §-a http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=41465 tartalmazza. A hatósági bizonyítvány díját, illetve a soron kívüli eljárás díját az 1996. évi LXXXV. törvény 32/G. § (2) bekezdése http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=27115 állapítja meg.

BFKH FTFF