Budapest XIII. - Szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását be kell jelenteni a szálláshely fekvése szerinti illetékes jegyzőnél.

Kulcsszavak: szálláshely-szolgáltatási tevékenység

Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató magánszemélyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok

A szálláshely-szolgáltatónak formanyomtatványon be kell jelentenie a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását, az adatokban bekövetkező változást, valamint a tevékenység megszűnését.

 

Csatolandó mellékletek szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése esetén:

·      nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

·      haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

·      közös tulajdonban álló szálláshely esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat

·      helyszínrajz

·      szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentum

A jegyző azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki.

A módosítás, illetve a megszűnés bejelentésének elmulasztása esetén pénzbírság szabható ki.

A tevékenység megkezdését megelőzően kell bejelenteni a folytatni kívánt szálláshely-szolgáltatási tevékenységet.

A szálláshely-szolgáltató a nyilvántartás tartalmát érintő adatváltozást (pl. szálláshely-szolgáltató nevének, címének változása, a szálláshely elnevezésének változása stb.) haladéktalanul köteles bejelenteni.

A szálláshely megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni.

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2018/01/bejelent%C3%A9s-sz%C3%A1ll%C3%A1shely-szolg%C3%A1ltat%C3%A1s.doc

 

Megszüntetések bejelentés

https://www.budapest13.hu/wp-content/uploads/2018/01/Megsz%C3%BCntet%C3%A9sekbejelent%C3%A9se.doc

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet

Budapest 13. ker. Település