SZOLNOK - Önkormányzati bérlakások igénylése kérelemre

•    Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, megüresedő bérlakásokban történő elhelyezésre irányuló kérelem

Kulcsszavak: önkormányzati bérlakások kérelem

•    Nagykorú, természetes személyek, akik saját tulajdonú lakással nem rendelkeznek. Házastársak és élettársak csak együttesen nyújthatnak be kérelmet. Az általános bérbeadási feltételeken kívül a különböző jogcímeknél előírt feltételeknek is meg kell felelni.

•    Az eljárás formanyomtatványon benyújtott kérelemre indul, melyhez jövedelemigazolást, nőtlen/hajadon családi állapot kivételével családi állapot igazolását kell csatolni
•    Bővebb tájékoztató a lap alján - Tájékoztató az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről illetve segédlet a nyomtatványok  kitöltéséhez – linkre kattintva.

 

•     A kérelem benyújtása folyamatos. Az általános bérbeadási feltételeknek megfelelő kérelem a benyújtástól számított 1 évig érvényes.

•    kitöltött, aláírt formanyomtatvány
•    a benyújtást megelőző hónap nettó jövedelméről igazolás minden együttköltöző személy vonatkozásában
•    családi állapot igazolása, kivéve nőtlen/hajadon családi állapot esetén
•    lakás résztulajdon vagy egyéb ingatlan tulajdon igazolása

•    Díj- és illetékmentes

•    Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Polgármestere, valamint Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága

•    Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs.

•    A bérbeadási feltételeknek megfelelő kérelem a benyújtástól számított egy évig érvényes. A bizottság döntéséről a Szociális Támogatások Osztálya a bizottság által első helyre sorolt személyt értesíti. A kérelem útján elnyert bérlakás bérleti szerződése határozott időre, 1 évre szól, mely a szerződés lejártát követően  meghosszabbítható.

•    Kérelem önkormányzati bérlakás bérletére

•    Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005.(VI.30.) önkormányzati rendelet

Szolnok Település