SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Szálláshely szolgáltatás – Jelentés vendégforgalom összesített adatairól

A magánszálláshelyet és az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató tárgyévet követően a vendégforgalomról írásban köteles adatot szolgáltatni a jegyzőnek. Nem üzleti célú szálláshelyekre nem vonatkozik a jelentéstétel.

Kulcsszavak: JELENTÉS a vendégforgalom összesített adatairól

Szálláshely-szolgáltatást folytató cég, egyéni vállalkozó, magánszemély.

A magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet az üzemeltető szálláshely-szolgáltató a 239/2009. (X.20.) Kormány rendelet alapján köteles az adott naptári évre (a továbbiakban: tárgyév) vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

a) fogadott vendégek száma és

b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás személyes adatokat nem tartalmazhat.

Bejelentés elmulasztása esetén közigazgatási szankció megállapítása.

Adatszolgáltatás teljesítése minden év január 31. napjáig.

Jelentés a vendégforgalom összesített adatairól nyomtatvány kitöltése.

A bejelentés illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Ügyintéző szervezeti egység: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Általános Hatósági Iroda

Vas Megyei Kormányhivatal

A jegyző a szolgáltatott adatokat statisztikai célokra a Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésére bocsátja.

Jelentés vendégforgalom összesített adatairól

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Szombathely Település