EGER – TELEPENGEDÉLY ÉS BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG

A bejelentés - köteles tevékenység esetén - amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek - a tevékenység végzéséről igazolás kiadása és a tevékenység nyilvántartásba vétele. A tevékenység a bejelentés-köteles tevékenység esetén az igazolás kiadását követően a folytatható, a telepengedély-köteles tevékenység esetén a tevékenység az engedélyezési eljárás lefolytatását követően, a jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg.

Kulcsszavak: TELEPENGEDÉLY ÉS BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG

Igénylő, kötelezett: a telepengedély-, vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytatni kívánó személy, egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet.

 

Az ügyintézés kezdeményezhető: Kérelemre, bejelentésre, hatósági kezdeményezésre, a "Benyújtandó dokumentumok" fejezetben meghatározott dokumentumok benyújtásával.

Ügyintézési határidő: Bejelentés-köteles tevékenység: 15 nap

Telepengedély-köteles tevékenység 21 nap

Papír alapon benyújtható űrlap

Bejelentés-köteles tevékenység esetén:

Telepengedély-köteles tevékenység esetén:

 

 

  Elektronikus űrlap

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett fél a bejelentést az e-papír szolgáltatás igénybevételével tudja az ügyfélkapuján keresztül Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához benyújtani.

 

A Polgármesteri Hivatal elérhetősége: EGERMJV

Telepengedély-köteles tevékenység estén: 5000,- Ft , bejelentés-köteles tevékenységek esetében a 2021.január 1. után indult ügyekben illetékmentes.

Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Heves Megyei Kormányhivatal

Állásfoglalás kérése

Bejelentés ipari tevékenység végzéséről

Bejelentés ipari tevékenység kibővítéséről

Kérelem telepengedély kiadására

Bejelentés telephely adataiban történt változásról

Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről

Eger Település