Támogató dokumentum a többszöri belépésre és a turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító ausztrál vízum igényléséhez

Magyarország és Ausztrália között kötött megállapodás alapján megnyílt a lehetőség a két ország állampolgárai részére, hogy egy évet meg nem haladóan tartózkodjanak a másik fél területén, és ideiglenesen munkát is vállaljanak úgy, hogy tartózkodásuk célja elsődlegesen nem keresőtevékenység folytatása, hanem turizmus. A megállapodás évente maximum 200 főben korlátozza a programban való résztvevők számát, magyar és ausztrál oldalon egyaránt. A sikeres magyar kérelmezők számára ún. turizmus alatti ideiglenes munkavállalásra jogosító vízum (Work and Holiday visa) kerül kiállításra.

Kulcsszavak: Ausztrália, WHS, támogató, hatósági bizonyítvány, törvénnyel kihirdetett, Work and Holiday visa, vízum, ideiglenesen munkát vállaló, Egyetértési Megállapodás, nemzetközi szerződés, ausztrál vízumhoz támogató dokumentum, ausztrál vízum

Magyarország azon állampolgára,

rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiállított támogató dokumentummal, amely tartalmazza azt a megállapítást, hogy a kérelmező nyilatkozata és az illetékes hatóság rendelkezésére álló információ alapján nem áll fenn olyan indok, amely alapján a kérelmező részvétele az „ideiglenesen munkát vállaló turisták” programjában nem lehetséges Ausztráliában e megállapodás alapján.

Az űrlap megfelelő kitöltése és a kérelem benyújtása szükséges. A kérelem elbírálását követően – amennyiben a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel – hatósági bizonyítvány kerül kiállításra.

A benyújtott kérelem elbírálása sommás eljárás keretében – nyolc napon belül – történik, tehát nyolc napon belül állítja ki a hatóság a támogató dokumentumot, amelyet a kérelemben megjelölt módon vehet át.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogató dokumentum értesítési tárhelyre történő kézbesítésére kizárólag akkor van lehetőség, ha a Rendelkezési Nyilvántartásban nem tett elektronikus kapcsolattartás tiltására irányuló rendelkezést.

2016. évi XCVIII. törvény a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Egyetértési Megállapodás kihirdetéséről

1998. évi XII. törvény a külföldre utazásról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről

EKTFO