Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezik, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel. A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást új tevékenység esetén a környezethasználó kérelmére indítja meg. 

Kulcsszavak: Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

1.) környezethasználó (természetes személy esetén eljárási képességgel rendelkező, azaz a polgári jog szabályai szerint cselekvőképes). Az ügy elintézése során lehetőség van képviseletre (pl. meghatalmazás). Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja 2.) Amennyiben a tárgyi ügy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozik, azaz Korm. rendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, a projekt megvalósítója.

A kérelmet az eljáró hatóságnál (személyesen, illetve postai úton) lehet előterjeszteni. A kormányablakban a kérelem benyújtására van lehetőség, ahonnan továbbításra kerül az illetékes környezet- és természetvédelmi hatósághoz. A kérelem nem minősül a kormányablakban, illetve az eljáró hatóság ügyfélszolgálatán azonnal intézhető ügynek.

105 nap. (Speciális szabály: Kiemelt jelentőségű ügy esetén a kérelmet soron kívül kell elbírálni, az ügyintézési határidő azonban legfeljebb 42 nap lehet.)

A kérelemhez csatolnia kell a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben előírt mellékleteket:
1.) Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát. 2.) Az előzetes vizsgálatot lezáró határozat vagy ha történt előzetes konzultáció, az annak során adott vélemény, továbbá a Korm. rendelet 6-8. számú mellékletének figyelembevételével, a tartalmi követelményeknek megfelelő részszakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő által készített dokumentációt. Ha a kérelem minősített adatot vagy üzleti titoknak minősülő adatot tartalmaz, akkor azokat a kérelemhez külön iratban kell csatolni. 3.) A külön jogszabályokban meghatározott engedély(ek) iránti kérelm(ek)et a vonatkozó rendelkezések szerinti tartalmi követelményekkel. 4.) A közérthető összefoglalót.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke tevékenységenként eltérő a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2-4. melléklete szerint, figyelemmel a 2. § (3) bekezdésre.

EKEIDR2