Budapest 04. ker. Kérelem az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alapból történő támogatáshoz

Az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alapból támogatás nyújtható az Újpesten élő hátrányos helyzetű gyermekek részére, különösen:

  1. rászoruló gyermekek oktatását-nevelését szolgáló tárgyi feltételek megteremtése, javítása érdekében;
  2. rászoruló gyermekek életminőségének javításához természetbeni hozzájárulás nyújtása;
  3. beteg gyermeket nevelő családok gyógykezelésével járó költségekben támogatás;
  4. súlyos betegségben szenvedő gyermekek gyógykezeléséhez természetbeni segítség nyújtása;
  5. szenvedélybeteg fiatalkorúak segítése és támogatása;
  6. ünnepek alkalmával ajándéktárgy adományozása

Kulcsszavak: Jótékonysági Alapból támogatás

Az Alapból támogatás nyújtható bármely

Kérelem benyújtása írásban.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A beérkezett írásbeli kérelmeket a polgármester – az illetékes alpolgármester útján – a Kulturális és Oktatási Bizottság soron következő ülése elé terjeszti.

Az eljárás illetékmentes.

Kulturális és Oktatási Bizottság dönt a támogatás odaítéléséről és összegéről.

Képviselő-testület

Budapest 04. ker. Település