Villamos energia - Eltérés iránti kérelem űrlap termelők részére

A termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, az Európai Bizottság által kiadott 2016/631 számú rendelet (2016. április 14.) 62. és 63. cikke szerinti eltérések engedélyezéséhez szükséges a Hivatal számára kérelmet benyújtani.

A kérelem benyújtása kapcsán egy részletes eljárási kézikönyv érhető el a MEKH honlapján az alábbi linken:
http://www.mekh.hu/download/7/ac/20000/mekh_2017_rfg_elteresek_engedelyezesere_vonatkozo_kriteriumok.pdf
 

Kulcsszavak: MEKH, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, kérelem, villamos energia, RfG, eltérés iránti kérelem

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. §- a szerinti ügyfélkör.

Nincs

Nincs

A formanyomtatványon feltüntetett csatolmányok.

1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Fővárosi Törvényszék, Közigazgatási per 

MEKH