Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem

A természet védelméről szóló törvény alapján egyes területek természeti területté jelölhetőek ki. A kijelölés tényét az ingatlan-nyilvántartásba fel kell jegyezni. Védett természeti területen a törvényben meghatározott tevékenységek csak a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhetők. Ezek közé tartozik védett természeti területen található gyep feltörése, felújítássa, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása is. 

Kulcsszavak: mezőgazdaság

Ügyfélkapus belépéssel az általános kérelembenyújtó felületen (e-papíron) lehet a kérelmet elektronikus úton benyújtani (https://epapir.gov.hu/). TÉMACSOPORT: kormányhivatali ügyek ÜGYTÍPUS: környezet- és természetvédelmi feladatokEljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (illetve képviselője).

Az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és elérhetőségek (pl.: ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, elektronikus levélcíme, telefax száma vagy telefonos elérhetősége), a hatóság döntésére való kifejezett kérelem, és - amennyiben rendelkezésre állnak - egyedi környezetvédelmi azonosító adatok Emellett a tényállás tisztázása szükségessé teszi a következő adatok megjelölését: - terület pontos elhelyezkedése, - terület kiterjedése, - kérelmezett tevékenység ideje, időtartama.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez, illetve a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

Védett természeti területen végzendő gyepfeltörés estén, megkezdett hektáronként 50.000 Ft, míg a gyep-felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása iránti kérelem estén 5.500,- Ft igazgagatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A hiteles, elektronikus dokumentumként lekérdezett tulajdoni lap másolat elektronikus adatszolgáltatási díja 3600 Ft. 

Az eljárási költségek alóli egyedi mentesség az általános szabályok szerint kérhető az eljáró hatóságtól (az ügyfél kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintettel).

90 nap

EKEIDR2