Kecskemét - Vásárokkal, piacokkal és bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ügyintézés

A Kormány kereskedelmi hatóságként a vásár, a piac és a bevásárlóközpont helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.

Kulcsszavak: Vásárokkal, piacokkal, bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ügyintézés

Azon egyéni vállalkozók, valamint gazdasági társaságok, akik vásárt, piacot, illetve bevásárlóközpontot kívánnak létesíteni.

A vásár vagy a piac üzemeltetésének engedélyezése

 

Vásár, valamint piac kizárólag a kereskedelmi hatóság által kiadott vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély birtokában üzemeltethető.

 

Vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely erre vonatkozó területhasználati hozzájárulással rendelkezik.

 

A kérelem mellé csatolni kell a vásár, piac számára kijelölt terület méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, feltöltési útvonalak kijelölésével, a területhasználat jogcímét igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével), a haszonélvező vagy a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirattal együtt, szükség esetén a biztonsági tervet.

 

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. 

 

A vásár, piac nyitvatartásának idejét az üzemeltető 5 és 20 óra között határozza meg. A 20 óra utáni nyitvatartást az illetékes rendőrkapitányság véleményének kikérésével a jegyző engedélyezheti.

 

Gyűjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és az értékesítés ellenőrzésére a vásár, piac területén a teljes nyitvatartási idő alatt gombavizsgáló szakellenőr működik.

 

Szeszes ital vásáron, piacon a jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett árusítható.

 

Magánszemély a tulajdonát képező élő állatot állatvásáron alkalomszerűen értékesítheti.

 

Bevásárlóközpont, helyi termelői piac létesítésének bejelentése

 

A fenntartó köteles a kereskedelmi hatóság (jegyző) felé bejelenteni bevásárlóközpont és a helyi termelői piac létesítését.

 

Adatváltozás

 

A vásár, a piac, a bevásárlóközpont, valamint a helyi termelői piac adataiban bekövetkezett változásról a fenntartó haladéktalanul köteles a jegyzőt értesíteni.

Az engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő 20 nap.

A kérelem mellé csatolni kell a vásár, piac számára kijelölt terület méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, feltöltési útvonalak kijelölésével, a területhasználat jogcímét igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével), a haszonélvező vagy a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirattal együtt, szükség esetén a biztonsági tervet.

Nincs fizetési kötelezettség.

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoport

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény:

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet:

 

 

Kecskemét Település