Hivatalos szervek részéről levéltári adatok igénylése és másolatkiadás a levéltárban található névváltoztatási iratokról.

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában őrzött, a Belügyminisztérium által 1933-2004 között keletkeztetett névváltoztatási iratanyagból adott személyre vonatkozó névváltoztatási határozat, indokolt esetben névváltoztatási ügyirat hiteles másolatának kiadása, valamint adatszolgáltatás kizárólag hivatalos szervek (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.) részére.

Kulcsszavak: másolat, levéltár, névváltoztatás, anyakönyv

Az ügyben érintett hivatalos szerv (közigazgatási szervek, jogszolgáltatási szervek, önkormányzatok stb.).

A levéltári adatigényléshez előzetesen űrlapot kell kitölteni. Az űrlap elérhető az Ügyintézés indítása gombra kattintva. Az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervek csak elektronikus űrlapon nyújthatják be adatigénylésüket.

Az ügyintézési határidő 30 nap.

Minden olyan rendelkezésre álló dokumentum másolata, amely a levéltári adatkeresést segíti.

Illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Magyar Nemzeti Levéltár:
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára az 1896 utáni időszakból 1933-2004 közötti névváltoztatási ügyekre vonatkozó iratokat őriz. Az 1897-1932 közötti években engedélyezett eredeti névváltoztatási iratok megsemmisültek. Az 1934-1937. közötti iratok igen töredékesen maradtak fenn.
Budapest Főváros Kormányhivatala, Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály, Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály: 2004 utáni névváltoztatási ügyek.
 
Anyakönyvi szervek: 2015. április 1. után lezárult névváltoztatási ügy iratanyaga (3 évig).

Emberi Erőforrások Minisztériuma/jogorvoslatra bírósági úton van lehetőség.

Panasz benyújtására van lehetőség a Magyar Nemzeti Levéltárhoz benyújtott adatigényléssel kapcsolatban  az ugyfelszolgalat@mnl.gov.hu címen.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1995. évi LXVI. törvény 13. § d.); a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről 27/2015. (V. 27.) EMMI rendelet 47. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 51. § (1) bekezdése. Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI. 30.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésének b) pontja.

MNL ÜSZ