Mesterséges apróvad-tenyésztési tevékenység engedélyezése iránti kérelem

A vadaskertben, a vadasparkban, a vadfarmon és az apróvadtartó és -szaporító telepen, zárt térben, szabad mozgásában kerítéssel vagy egyéb módon korlátozott vadfaj tartása vadászati hatósági engedélyhez kötött. Az engedélyezési eljárást a Pest Megyei Kormányhivatal folytatja le közigazgatási hatósági eljárás keretében, döntését határozat formájában hozza meg.

Kulcsszavak: Mesterséges apróvad-tenyésztési tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Vadaskert és vadaspark létesítésére vonatkozó kérelmet a vadászatra jogosult, vadfarm létesítésére vonatkozó kérelmet a földterület használója nyújthat be. Az eljárást a kérelem benyújtásával ő kezdeményezi. Az ügyet a Pest Megyei Kormányhivatal folytatja le közigazgatási hatósági eljárás keretében.

Az ügyfél vagy képviseletében eljáró meghatalmazott azonosítására alkalmas adatok és elérhetőségek, annak a vadászterületnek a kódszáma, amelyen a zárttéri vadtartó létesítményt engedélyeztetni szeretnék, a létesítmény létesítésének indoka, célja, adatai (terület, kiterjedés, külső kerítéshossz, tervezett vadállomány).

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap.

A kérelemhez mellékelni kell a bekerítésre tervezett földterületek tulajdonosának, használójának megnevezését, a létesítéshez történő hozzájárulását, az érintett földterületek hrsz-listáját, a létesítmény tervdokumentációját, védett természeti terület vagy erdő esetében a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által előzetes vizsgálat után kiadott környezetvédelmi engedélyt, felszámolási tervet, valamint az állati melléktermékek és elhullott állatok kezelési rendjét tartalmazó mellékleteket. Vadaspark és vadfarm engedélyezésére irányuló kérelemhez mindezek mellett csatolni kell még a Tenyészet Információs Rendszerben történt regisztráció igazolását, továbbá vadaspark esetén még a látogatási rendet akkor, ha a parkot bemutatási célból tervezik, és az oktatási intézménnyel kötött szerződést akkor, ha a parkot oktatási és/vagy kutatási célból tervezik.
Ezeken kívül csatolni szükséges még az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását akkor, ha a díjat az ügyfél a kérelem benyújtását megelőzően, és nem a benyújtással egyidejűleg fizeti be, továbbá amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást is.

A kérelem benyújtása 10.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett lehetséges.

EKEIDR2