Békéscsaba - Közműfejlesztési hozzájárulás (szennyvízcsatorna és ivóvízhálózat)

Békéscsaba szennyvízcsatornája és ivóvízhálózata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában van. Vízhálózatba történő lakossági rákötés engedély köteles. A közműszolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező a közműrákötéshez szükséges hatósági engedélyekkel és bontási engedéllyel rendelkezzék. A közműrákötés elvégzéséhez a közmű-üzemeltető engedélye, illetve közreműködése szükséges.

Gazdálkodó  szervezetek csatlakozását a közmű-üzemeltetőjénél (Alföldvíz Zrt.) kell kérelmezni.

Kulcsszavak: Közműfejlesztés, hozzájárulás, szennyvíz, ivóvíz

Az ügyindításra jogosult az ingatlan tulajdonosa.

Abban az esetben, ha az ügyintézést nem az ingatlan tulajdonosa végzi, úgy meghatalmazást kell kitöltenie az ügyfélnek és a meghatalmazottnak.

Ha az ügyfél (vagy a lakóingatlan előző tulajdonosa) még nem fizette meg a közműfejlesztési hozzájárulást:

A kérelem tartalmazza:

A kérelmező (tulajdonos) nevét, lakcímét, elérhetőségét, az érintett ingatlan helyrajzi, illetve házszámát.

Ha az ingatlan tulajdonosa (vagy a lakóingatlan előző tulajdonosa) már korábban megfizette a közműfejlesztési hozzájárulást:

Közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének hiányában a rákötés nem lehetséges.

30 nap

3000,-Ft eljárási illeték

Az eljárási illetéket Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11733003-15345008-10540002 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számlára kell utalni.

Közműfejlesztési hozzájárulás összege:

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.nél vezetett 11733003-15345008 számú fizetési számlájára kell utalni.

513/2017 (XI..23.) önkormányzati rendelet, valamint annak 5. pontjának módosításáról szóló 269/2020. (VI.17) által módosított közgyűlési határozatban megállapított díj.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere nevében eljárva az ügyintézés Békéscsaba Megyei Jogú Város Városüzemeltetési Osztályán történik.

A polgármester határozata ellen Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűléséhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Kérjük a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan előzetes információért hívja a 66/886-741 telefonszámot.

Békéscsaba Település