Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem

Ha a bíróság már megállapította jogerõsen a gyermektartásdíjat, és a fizetésére kötelezett legalább 6 hónapja nem teljesíti a kötelezettségét, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalától (a továbbiakban: gyámhivatal)
a tartásdíj megelőlegezése kérelmezhető, feltéve hogy a gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (2018. évben 57.000 Ft-ot).

Kulcsszavak: Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem

1. gyermeket nevelő szülő vagy más törvényes képviselő,
2. a nagykorúvá vált gyermek, ha középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és 20. életévét nem töltötte be.
Az ügyben lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Lehetőség van a kérelem e-papíron történő benyújtására is.

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

1. Jogszabály által rendeszeresített kérelem formanyomtatvány a megfelelő iratokkal ( jövedelemigazolás).
2. A gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági döntés.
3. A gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazoló, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi foglalási jegyzőkönyv, vagy a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okirat. Ismételt elrendelés, továbbfolyósítás iránti kérelem esetén a bírósági végrehajtó által kiállított irat arról, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott, vagy folytatódott, de az eredményéről szóló jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre.
4. A középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló irat, ha a gyermektartásdíjra jogosult gyermek nagykorú , illetve ha a gondozó családban középfokú tanulmányokat folytató nagykorú gyermek van.
5. A felsőfokú hallgató jogviszony igazolása, ha a gondozó családban felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek van.

Az eljárás költségmentes.

EKEIDR2