Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése

A termőterület nagyságtól függetlenül ipari mák termesztetése, díszítő mák, valamint kereskedelmi célú étkezési mák, továbbá az 500 m2-t meghaladó termőterületen történő étkezési mák termesztése bejelentés köteles a megyeszékhely szerinti járási hivatal felé.

Kulcsszavak: kábítószer, előállítás, alkalmas, növény, termesztés, bejelentés

Bejelentési kötelezettsége van, aki kereskedelmi céllal, a termőterület nagyságtól függetlenül, illetve 500 m2-nél nagyobb területen étkezési mákot, valamint a termőterület nagyságtól függetlenül díszítő- vagy ipari mákot termeszt. 

A NÉBIH honlapján közétett formanyomtatvány adatait kell megadni.

8 nap.

A fémzárolt vetőmag vásárlásával kapcsolatos számlák másolata.

Nincs eljárási díj.

A megyei kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala.

Van-e egyéb kapcsolódó jelentési kötelezettség? A termőterületen minden, az általános termesztési gyakorlattól eltérő különleges esetet a megyeszékhely szerinti járási hivatal felé jelenteni kell. Jelenteni kell továbbá a fel nem ajánlott, ill. át nem vett növényi részek tervezett megsemmísítési időpontját is. Van-e előfeltétele a jelentésnek? A nyomtatvány kitöltését megelőzi - ipari mák termesztése esetében - a termeltetővel kötött termeltetési szerződés, a termeltetőnek az OGYÉI által történő nyilvántartásba vétele, valamint az ipari máktokkal kapcsolatos tevékenységéi engedély beszerzése. 

EKEIDR2