MEKH - Fogyasztóvédelem - Iratbetekintés iránti kérelem

A folyamatban levő közigazgatási hatósági eljárásban a földgáz- és villamos energia ipari engedélyesek, víziközmű-szolgáltatók és az eljárás egyéb résztvevői jogosultak betekinteni az eljárás irataiba az eljárás alatt és után is.

Kulcsszavak: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, MEKH, földgáz, villamos energia, víziközmű-szolgáltatás, nyilatkozat, iratbetekintési kérelem

Földgáz- és villamos energia ipari engedélyesek, víziközmű-szolgáltatók, a folyamatban levő közigazgatási hatósági eljárásban részt vevő személyek, különösen a panaszos fél (kérelmező)

Nincs, mert az iratbetekintés jogosultságként jelenik meg, nem kötelezettségként.

Nincs határidő: az eljárás alatt és után is kérhető.

Az iratbetekintésre való jogosultságot igazoló dokumentumok.

A kérelem benyújtása ingyenes.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Nincs, az iratbetekintési kérelem elutasításával szemben bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

MEKH