Fővárosi Vízművek Zrt. - Elvi nyilatkozat igénylés

Az adott ingatlanon felmerülő ivóvíz-igény, tűzivíz-igény illetve szennyvízelvezetési igény biztosíthatóságának vizsgálata érdekében elvi nyilatkozat kérelmet kell benyújtani. Az elvi nyilatkozatot csatolni kell az építési engedélyhez, valamint később ivóvíz-bekötési vagy tűzcsap telepítésére vonatkozó megrendeléshez is.

Kulcsszavak: elvi nyilatkozat

Töltse ki az űrlapon bekért adatokat, mely az ingatlanra és a szükséges vízigényre vonatkozik. Csatoljon egy 60 napnál nem régebbi hivatalos térképmásolatot (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel).

A nyilatkozat kiadása díjköteles abban az esetben, ha a megadott vízigények alapján az

Az aktuális díjakról itt  tájékozódhat. 

Fővárosi Vízművek Zrt.

FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELETET ELLÁTÓ SZERVEK:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (fogyasztóvédelem) >>
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály >>
Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály >>
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság >>
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság >>
Békéltető Testületek >>

Az következő linken megtekintheti a Víz- és szennyvízszolgáltatás szolgáltatással kapcsolatos törvényeket és szabályozásokat. 

ÜSZI