Kecskemét - Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) számú Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. A Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt gazdasági tevékenységek esetén Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője rendelkezik hatáskörrel.

Kulcsszavak: hangosító berendezés, környezeti zajforrás, rendezvény, környezeti zaj, szabadidős zaj, üzemi zaj

Környezeti zajforrást működtető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók

Az ekecskemet.hu honlapon található űrlapot ki kell tölteni.

Kérelemre vagy hivatalból indult eljárás esetén:

a hatóság 8 napon belül érdemben dönt, vagy értesít az eljárás megindításáról és teljes eljárásban 60 napon belül hoz döntést.

Az eljárás illetékmentes.

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL törvény

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 17/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete

Kecskemét Település