MOK KEM TESZ Tagsági jogviszony szüneteltetése

Tagsági jogviszony szüneteltetése a kamarai tag saját kérésére hatósági eljárás keretében, amennyiben a kamarai tag Magyarországon történő egészségügyi tevékenységet bizonyos ideig nem kíván folytatni. 

Kulcsszavak: tagság szüneteltetés

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14/B. § (1) A területi szervezet a 14/A. §-ban foglalt eseteken túlmenően írásbeli kérelem alapján határozattal szünetelteti a tagsági viszonyát annak a kamarai tagnak, aki ezt kéri.

(2) A szüneteltetés ideje alatt a tagsági viszonyból eredő valamennyi jog és kötelezettség szünetel. A kamarai tagságát szüneteltető egészségügyi dolgozó - a 14/A. § eltérő rendelkezése hiányában - egészségügyi tevékenységet nem végezhet.

Az orvosi diplomával (kivéve fogorvosi diploma) rendelkező jelentkező, a tagsági jogviszony szüneteltetésére  vonatkozó űrlap kitöltését követően, az űrlapon szereplő mellékletekkel együtt eljuttatja azt a Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezetéhez. Lehetősége van ezt megtenni e-ügyintézés keretében, postai úton vagy személyesen.

A 2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról alapján,

14/A. § (1) Egészségügyi tevékenységet - jogszabályban megállapított egyéb feltételek mellett - a (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivételekkel csak az végezhet, aki tagja az adott tevékenység végzésének feltételeként előírt szakképesítés szerint illetékes szakmai kamarának.

14/B §. (3) Az (1) bekezdés alapján szüneteltetett tagsági viszonyt a területi szervezet a tag írásbeli kérelmére határozattal helyreállítja.

Az eljárás rendjére vonatkozóan az Ekt. illetve az Ákr. szabályai az irányadóak. (lsd. vonatkozó jogszabályok)

- kitöltött tagsági viszony szüneteltetésére irányuló kérelem

Elérhető ÁNYK nyomtatvány:

https://mokkem.hu/ANYT1/MOKKEM_jogv_szunet.jar

- a kérelmen megjelölt mellékletek csatolása:

Illetékmentes.

Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

Cím: 2800 Tatabánya, Béla király körtér 16. fsz. 2.

Telefon: +3634788794

Fax: +3634788796

E-mail: info@mokkem.hu

 

E-ügyintézéssel kapcsolatos adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Komárom-Esztergom Megyei Területi Szervezet

rövid név: MOKKEM

KRID szám: 636707746

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége

Cím: 1068 Budapest, Szondi u. 100.

Telefon: +3612694391

E-mail: mok@mok.hu

 

E-ügyintézéssel kapcsolatos adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

2006. XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

MOK KEM TESZ