PDU1 igazolás kiállítása (Az álláskeresési járadék megállapításánál figyelembe vett más tagállamban teljesített időszakok.)

PDU1: igazolás az ügyfél egyik uniós tagállamban teljesített foglalkoztatási időszakairól, amelyek egy másik tagállamban történő álláskeresési ellátás megállapításánál kerülnek figyelembe vételre.

Kulcsszavak: PDU1 igazolás

Álláskereső uniós munkavállaló.

Az ügyintézés folyamán az ügyfélnek személyesen kell eljárnia, meghatalmazott útján történő ügyintézésre nincs lehetőség.

Cselekvőképtelen vagy a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban, cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy törvényes képviselője útján intézkedhet.

Elektronikus ügyintézés önkéntes vállalása esetén az ügyfélnek az igazolás iránti kérelmét a volt magyar munkáltató által, a munkaviszonya végén kiállított „Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához” formanyomtatvánnyal együtt e-Papír szolgáltatás igénybevételével a lakó vagy tartózkodási helye szerint illetékes (nyilvántartásba vételt végző) járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályához kell beküldeni.

E-papír szolgáltatás:

Témacsoport:   Kormányhivatali ügyek

Ügytípus:            Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett:              Illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztály

Tárgy: PDU1-es igazolás igénylése

Ügyintézés más módja: személyes ügyintézés vagy postai úton történő ügyintézés a lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán. Mindkét esetben be kell mutatni, illetve mellékelni kell a volt magyar munkáltató által, a munkaviszonya végén kiállított „Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához” formanyomtatványt.

Kérelem beérkezésétől számított 8 nap.

A volt magyar munkáltatótól a munkaviszonya végén kapott „Igazolólap az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához” formanyomtatvány

 

Az eljárás illetékmentes.

Lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes (nyilvántartásba vételt végző) járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya

883/2004/EK Rendelet a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtási rendelete (987/2009/EK)

FSZOF