SZOLNOK - Hatósági bizonyítvány

•    Az adóhatósági bizonyítvány határozatnak minősül.
•    Az általános adóigazolás tartalmazza az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, a végrehajtásra vagy a visszatartásra átadott köztartozásokat.
•    A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az adóhatóságnál nyilván-tartott tartozása, valamint végrehajtásra átadott köztartozása nincs.
 

Kulcsszavak: adóigazolás hatósági bizonyítvány

•    Kérelmet kell benyújtania a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatához
•    Az adózó kérelmében feltünteti a felhasználás célját, megjelölve azt a szervet, szervezetet vagy más, az adózótól eltérő személyt is, amelynek eljárásában a hatósági bizonyítványt fel kívánja használni.

•    A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, az Egyéb dokumentumok között, Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására név alatt található
•    Amennyiben nem egyéni vállalkozó magánszemély (elektronikus eljárásra nem kötelezett) és papír alapon kívánja benyújtani a nyomtatványt, az megtalálható a lap alján a Dokumentumok után  Kérelem hatósági bizonyítvány kiállításához linkre kattitntva.
•    e-mail-ben beküldött kérelemre nem indul adóhatósági eljárás

 

•    Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezésétől számított 6 nap.
•    Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

 

•    Kérelem

•    Az eljárás illetékmentes

•    Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

•    A határozattal szemben a közléstől számított 15 napon belül élhet fellebbezéssel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnál. A fellebbezést és a fellebbezést alátámasztó bizonyítékokat Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályánál lehet benyújtani (5000 Szolnok, Kossuth tér 9. ) Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

•    Az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény
•    az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
•    2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
•    2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

Szolnok Település