Békéscsaba - Földbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére irányuló közzétételi kérelem

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld, valamint tanya haszonbérbe adása esetén a törvényen, vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog, továbbá a törvényen alapuló előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében a haszonbérleti szerződést a jogosultakkal hirdetményi úton kell közölni kivéve, ha a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérlő az állam.

Kulcsszavak: Földbérlet, hirdetmény, közzététel

Tulajdonos(ok), szerződés szerinti haszonbérbe adó(k)

A közzétételi kérelmet Békéscsaba közigazgatási területén fekvő föld esetében Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzőjéhez kell benyújtani, és csatolni kell a haszonbérleti szerződést három eredeti példányban. Amennyiben van, akkor a mellékleteket is csatolni kell.

A jegyző a szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a természetes személyazonosító adatokat, és ezt a szerződéspéldányt 15 napra függeszti ki a települési önkormányzat hirdetőtábláján. Ezen időszak alatt lehet az arra jogosultaknak előhaszonbérleti jognyilatkozatot tenni. A kifüggesztési határidő leteltét követően a jegyző az iratanyagot a mezőgazdasági igazgatási szerv (földhivatal) részére továbbítja.

A közzétételi kérelmet a haszonbérleti szerződés megkötésétől számított 8 napon belül kell a kérelmezőnek az illetékes jegyzőhöz benyújtania.

A jegyző a benyújtott kérelem alapján 15 napon belül intézkedik a kifüggesztésről.

A haszonbérleti szerződés kifüggesztésének időtartama 15 nap.

A hirdetmény levételét követő 8 napon belül a jegyző valamennyi iratot továbbküldi az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek és erről a kérelmezőt értesíti.

Amennyiben a haszonbérleti szerződést hirdetményi úton közölni kell az előhaszonbérletre jogosultakkal (a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján történő kifüggesztés), a közzétételi kérelmet a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján (http://www.foldhivatal.hu) közzétett formanyomtatványon kell benyújtani, csatolva az haszonbérleti szerződést három eredeti példányban.

illetékmentes

Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője

Föld haszonbérlet közzétételi kérelem

Föld haszonbérlet közzétételi kérelem 2a pótlap

Békéscsaba Település