Győr - Szociális bérlakásban történő elhelyezés

Alacsony jövedelemmel rendelkező, rossz szociális körülmények között élők számára önkormányzati bérlakásban történő elhelyezés biztosítása.

Jövedelemhatár: A család egy főre jutó havi nettó jövedelme a mindenkori minimálbér bruttó összegének

Kulcsszavak: szociális bérlakás

Nagykorú, természetes személyek azzal, hogy házas- vagy élettársak csak együttesen nyújthatnak be kérelmet.

Az eljárás az ügyfél formanyomtatványon előterjesztett kérelmére indul, melyet Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságának címezve, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Osztályára (döntés előkészítő és végrehajtó) kell benyújtani

A kérelem benyújtása folyamatos.

Kérelem formanyomtatvány, valamint a jövedelmek igazolása.

Díj- és illetékmentes.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága.

Tekintettel arra, hogy a jelen eljárásban az Önkormányzat nem hatósági, hanem tulajdonosi jogkörben eljárva hoz döntést, fellebbezésnek, bírósági felülvizsgálatnak helye nincs. A döntés ellen jogi út a polgári jog szabályai alapján vehető igénybe.

Kérelem jóváhagyása szempontjából bizonyos vagyoni körülmények, valamint korábbi önkormányzati bérlakása bérleti jogának megszűnésével kapcsolatos tényezők kizáró okot jelenthetnek az ÖK rendelet 5. §-ában és 14. §-ában szabályozottak szerint. A kérelemben szereplő adatok valódiságáról a tulajdonosi jog gyakorlója helyszíni szemle során győződik meg. A kérelem útján elnyert bérlakás bérleti szerződése határozott időre, 1 évre szól, mely a szerződés lejártát követően 3 évre meghosszabbítható.

Szociális helyzet alapján történő elhelyezés iránti kérelem

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2018. (XII. 20.) rendelete (a továbbiakban: Ök. rendelet) az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a lakásvásárlás és -építés támogatásáról.

Győr Település